Ekipmanlarımız

Hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

48 Elektrotlu Tam Otomatik Rezistivite Cihazı

48 Elektrotlu Tam Otomatik Rezistivite Cihazı ile arazideyiz.

Mikrotremör

Mikrotremor, farklı kaynaklardan yayılan yeryüzündeki sürekli ve çok küçük titreşimlerdir. Bu mikro sarsıntıların kaynağı da çeşitlilik gösterir.

Presiyometre

Presiyometre deneyi, zemindeki yük/deformasyon değişkenlerinin ölçüldüğü bir arazi deneyidir. Genişleyebilir silindir formdaki bir probun daha önceden açılmış sondaj kuyusuna indirilerek şişirilmesi, şişirilme sonucunda zemine baskı uygulayan prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin okunması ve değişikliklerin grafikler aracılığıyla yorumlanması presiyometre deneyinin temel aşamalarıdır. Daha sonra pressiyometre deneyi sonuçları ile elde edilen presiyometre deformasyon modülü, limit basınç (PL), elastisite modülü (EM) kullanılarak sınır taşıma hesabı, emniyetli taşıma gücü hesabı ve oturma hesabı yapılır.

Rezistivite

Özdirenç (Rezistivite) yöntemi, arama jeofiziğinde kullanılan başlıca jeofizik yöntemlerindendir. Bu yöntemde amaç, yer altı yapısını, yapıların özdirenç farklılığına göre ortaya çıkarmaktır. … Özellikle 1980 yılından sonra, arkeolojik yapıların aranmasında da kullanılan en etkili jeofizik yöntemlerdendir.

Sismik Cihaz

Sismik izolatör, diğer bir adıyla sismik yalıtım depremin hasar potansiyelini düşürmek için binalarda kullanılan yardımcı olan araçdır. … Ancak sismik izolasyon yapının depreme dayanma kapasitesini arttırılabiliyor.

Sondaj Makinası

Sondaj belirli sebep ve prensipler doğrultusunda kayaları parçalamak ya da delikler açmak için yapılan işlemlere verilen addır. Sondajın istenilen noktada ve verimli yapılabilmesi için fiziki şartların sağlanması gerekmektedir. Sondanın başlayabilmesi için sondaj lokasyonuna ulaşmak ve gerekli ekipman ve araçları nakletmekle gerçekleşir.